Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Kıkırdak Greftlerinde Kullanılan Ezme..

 

D1. Kırış, M., İ. Alkan., S. Uğraş., B. Bakır.,  L. Aslan., N. Sındak ve S. Müderris, “Kıkırdak Greftlerinde Kullanılan Ezme ve Çizme Yönteminin Klinik Önemi, (Deneysel Çalışma),” C.Ü. Tıp Fakültesi Derg., 17-(3), 189-194 (1995).

 

D2. Dilek, O.N., B. Bakır., F.H. Dilek., R. Şekeroğlu., E. Düz ve Aslan L, “Portal Hiper Tansiyonda Sefalik Ven ile Spleno-Renal H-Greft Şantı, (Deneysel Çalışma),” Türkiye Tıp Dergisi,2 (3)93-97 (1996).

 

D3. Yiğit, M.F., L. Aslan ve E. Düz, “Bir Montafon ve Holştain Düvenin Göbek Bölgesinde Matür Fibropapilloma Olguları,” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (2), 71-76 (1997).

 

D4. Alkan İ., N. Şındak., L. Aslan ve M. Gençcelep, “Bir Buzağıda Rastlanan Atresia Ani at Recti ve Coccigeal Agenesis (Perosomus Elumbus) Olgusu,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 46-47 (1998).

 

D5. Şındak, N., İ. Alkan, L. Aslan ve Y. Akgül, “Bir Danada Rastlanan Özefagus Diverticulumu Olgusunun Sağaltımı,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi9 (1-2), 63-65 (1998).

 

D6. Alkan, İ., N. Şındak., L. Aslan ve D. Kılıçalp, “Köpeklerde Tiletamin-Zolazepam ve Tiletamin-Zolazepam-Xylazin Kombinasyonunun EKG Üzerine Etkileri,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi9 (1-2), 66-68 (1998).

 

D7. Gülbahar, M.Y., L. Aslan ve İ. Alkan, “Gingival Vaskular Hamartoma in a Calf,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi10 (1-2), 23-25 (1999).

 

D8. Gençcelep, M., N. Atasoy., İ. Alkan., B. Bakır ve L. Aslan, “Köpeklerde Prostatın Ultrasonografik ve Radyografik Bulgularının Karşılaştırılması,” Veteriner Cerrahi Dergisi, 6 (3-4), 46-50 (2000).

 

D9. Taş, A., N. Atasoy., LAslan., M.E. Altuğ., E. Ceylan., H. Özbek ve T. Tombul, “Köpeklerde rokuronyum ve vekuronyumun etkilerinin karşılaştırılması,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 36-39 (2001).

 

D10. Bakır, B., R. Gönenci., İ. Alkan., M. Gençcelep., L. Aslan ve A. Karasu, “Sığırlarda Değişik Ayak Lezyonlarının Tedavisinde Otolog Fibrin Kullanımı,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi12 (1-2), 1-9 (2001).

 

D11. Alkan, İ., H.S. Biricik., L. Aslan., H. Topuz ve N. Şındak, “Köpeklerde Kas Gevşeticilerin Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırmalı Araştırması,” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi7 (1-2), 121-125 (2001).

 

D12. Alkan, İ., Z. Okumuş., B. Baydaş., L. Aslan., M. Gençcelep., B. Bakır ve T. Çakmak, “Köpeklerde Midazolam ve Asepromazine’nin Ketamin Hcl ile Kombine Anestezisinin Kardiopulmoner Etkileri ve Bu Etkilerinin Flumezanil ile Geri Döndürülmesi,” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi7 (1-2), 73-79 (2001).

 

D13. Gençcelep, M., L. Aslan., H. Yüksel, A. Karasu ve B. Bakır, “Otolog Fibrin Yapıştırıcının Açık Yara Tedavisinde İyileşme Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma),” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (1-2), 101-104 (2001).

 

D14. Gençcelep, M., L. Aslan., M. Tütüncü., B. Bakır ve M. Karaca, “Koyunlarda Akciğer Hastalıklarının Tanısında Direk Radyografi ve Bronkografi Bulgularının Değerlendirilmesi,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi12 (1-2), 10-14 (2001).

 

D15. Alkan, İ., L. Aslan., A. Karasu., N. Yüksek ve H.S. Biricik, “Devekuşlarında Gözlenen Yabancı Cisimler ve Sağaltımı,” Veteriner Cerrahi Dergisi, 7 (3-4), 63-65 (2001).

 

D16. Alkan, İ. ve LAslan, “Paraneoplastik Sendromlar,” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi7 (1-2), 156-159 (2001).

 

D17. Alkan, İ., L. Aslan., M. Gençcelep ve B. Bakır, “Köpeklerde Tibia Defektlerinde Vaskülarize Fibular Greft’in İyileşme Üzerine Etkilerinin Radyolojik Araştırılması (Deneysel Çalışma),” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1-2), 10-14 (2002).

 

D18. Gençcelep, M., A. Taş, N. Atasoy, H. Özbek, M.E. Altuğ ve  L. Aslan, “Kedilerde süksinilkolin ve pankuronyumun hematolojik, biyokimyasal ve kas gevşetici etkilerinin karşılaştırılması,” YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 16-19 (2002).

 

D19. Alkan, İ., L. Aslan., M. Gençcelep., B. Bakır ve H..Yüksel, “Köpeklerde Omuz Eklemi Osteochondritis Dissecansın Sağaltımında Subcondral Otogreft Kullanılması ve Sonuçları (Deneysel Çalışma),” Y.Y.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1-2), 1-5 (2002).

 

D20. Atasoy, N., A. Taş., G. Dağoğlu., LAslan ve E. Ceylan, “Köpeklerde Süksinilkolin ve pankuronyumun etkilerinin Tof Guard cihazı ile değerlendirilmesi,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), 44-46 (2002).

 

D21. Gençcelep, M., L. Aslan., B. Bakır., N. Atasoy ve A..Taş, “Morkaraman Kuzularda Radius-Ulna Büyüme Plaklarının Kapanma Sürelerinin Radyografi ile Belirlenmesi,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (1-2), 1-7 (2002).

 

D22. Yüksel, H. ve LAslan, “1998-2003 Yılları Arasında İncelenen Evcil Hayvan Tümörleri,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (1), 5-7 (2005).

D23. Korkmaz, H. ve L. Aslan, “Van ve Yöresinde Sığır ve Koyunlarda Görülen Cerrahi Hastalıkların Değerlendirilmesi," Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 2, 37-42 (2008).

 

D24. Aslan, L., A. Kaya., A. Karasu ve C. Özkan,  “Devekuşu Yavrularında Görülen Sarıkese Enfeksiyonu ve Sağaltımı Üzerine Araştırmalar,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi19 (1), 35-39 (2008).

 

D25. Aslan, L., A. Karasu., M. Gençcelep., B. Bakır ve İ. Alkan, “Ruminantlarda Konjenital Anorektal Anomali Olgularının Değerlendirilmesi,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (1), 31-36 (2009).

 

D26. Aslan, L., Ö. Adızel., A. Karasu., C. Özkan., M. Gençcelep., A. Durmuş ve Y. Akgül,  “Van Gölü Havzasında 2005 – 2008 Yılları Arasında Yabani Kuşlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri,” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (2), 7-12 (2009).

 

D27. Taş, A., A. Karasu., L. Aslan., N. Atasoy ve F. İlhan, “İki sığırda oküler yassı hücreli karsinom olgusu” Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 20 (1), 69-71 (2009).