Yaratılıştan günümüze canlılar

Yaratılıştan günümüze canlılar
Yaratılıştan günümüze canlılar Canlılar yaratıldığı günden günümüze canlılar hep birlikte yaşadılar. Yaradılış gayelerine uygun olarak bitkiler hayvanlara hizmet etti.


Kainat bir hesap üzere yaratılmıştır. Bu hesapta ne bir eksiklik nede bir fazlalık mevcuttur. Dünyanın sırasıyla toprak, dağlar, ağaçlar ve insan şeklinde yaratılmasında bu hesabın bir parçasıdır.

Canlılar yaratılmadan ihtiyaç duyacakları her şey mükemmel şekilde hazırlandı. Bu ihtiyaçlar; su (yerin altında yerin üstünde, ırmak, göl, deniz, okyanus, buz yağmur, kar, buhar), hava (oksijen, hidrojen, rüzgar, fırtına, ) toprak (dere , tepe, ova, vadi, kum, pomza,), dağlar (yüksek, taşlı, kayalık) şeklinde sıralanabilir.

Canlılar bitkiler, hayvanlar ve insanlar şeklinde üç şekilde sınıflandırılabilir. Yaradılış sisteminde bitki ve hayvanlar kendilerine verilen yaratılış gayeleri doğrultusunda yaşar ve ömürlerini tamamlarlar. Emredilen şeyleri yerine getirirler ve hiçbir sorumlulukları da yoktur. Bitkiler, hayvanlar yaratıldıktan sonra en son insan yaratılmıştır. Yaratıcı cemil sıfatını gereği canlıların en mükemmeli olarak insanı yaratmış ve insana bitki ve hayvanlarda olmayan bazı özellikler vererek insanı sorumlu tutmuştur.

Bu özellikler, Doğru ile yanlışı, Faydalı ile zararlıyı, Güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü ayırma yeteneğidir. İnsana verilen en önemli meziyetlerden biri de irade-i cüz'iyedir. "İrade-i Cüz'iye" ile insanı, iyi ve kötüyü birbirinden ayırmada serbest bırakmıştır. İnsan vermiş olduğu karardan ve yaptığı işlerden sorumludur.

Canlılar yaratıldığı günden günümüze canlılar hep birlikte yaşadılar. Yaradılış gayelerine uygun olarak bitkiler hayvanlara hizmet etti. Hayvanlar insanlara hizmet etti. Bitkiler olmasa hayvanlar olmaz, hayvanlar olmasa insanlar olmazdı. Bitkiler olacak çiçekler açacak arı bu çiçeklerden bal yapacak ve insanın hizmetine sunacak. İnek bitkileri yiyecek süt ve et yapacak insan bundan faydalanacak. Örnekler çoğaltılabilir.

İnsan yaratılmadan yeryüzünde ihtiyacı olan her şey hazırlandı ve ondan sonra insan yaratıldı. Bitki ve hayvanlar insanın emrine verildi. İnsanın faydalanmasına sunuldu. İnsanın yaratıldığı ilk günden günümüze hayvanlar insan için karnını doyuracak yiyecek, üzerine giyecek elbise oldu. bazen korunmak için bir koruyucu, yük taşımak için vasıta oldu. Hayvanlar insanın her hizmetinde bulundu. Tarihi süreçte fili, devesi, atı olan kavimler savaşları kazandılar ve diğer topluluklara karşı ekonomik üstünlük sağladılar.

Bitki ve hayvanlar insanın hizmetine verilirken kuralsız, kaidesiz ve sınırsız kullanım hakkı da verilmedi.: "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer topluluktur'' Dolayısıyla onların da insanlar gibi Allah'ın (cc) yaratıkları olduğu ve bu âlemde de insanlar gibi hakları vardır. Bu köşeden sizlere yaradılış dan günümüze kadar hayvan insan ilişkisini canlıların haklarını anlatmaya çalışacağız.

Bu haftaki birlikteliğimizi ''Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin'' diyerek bitirelim. Haftaya görüşmek üzere...